22-08-2017 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Meddelelser#3 - Indkaldelse af stedfortræder for Carsten Adelskov#4 - Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2017#5 - Revision af investeringsoversigt pr. 31. maj 2017#6 - Budgetforslag 2018 - 1. behandling#7 - Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2016 samt behandling af revisionens beretning nr. 32 og afsluttende beretning 33 vedr. 2016#8 - Orientering om Patientvejledningens årsberetning 2016#9 - Orientering om påbud vedr. Neurologisk Afdeling på Slagelse Sygehus#10 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til MeetDenmark#11 - Udpegning til Det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020#12 - Valg til bestyrelsen for Zealand Business College#13 - Status på Sundhedsplatformen#14 - Behandling af forslag vedr. Sundhedsplatformen#15 - Projekt Universitetshospital Køge, totalentrepriseudbud TE01 mv.#16 - Godkendelse af visionsoplæg for samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden om diabetesindsatsen i Region Sjælland#17 - Godkendelse af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23#18 - Praksisplan for speciallægehjælp#19 - Delpraksisplan for psykiatriområdet#20 - Etablering af 23 særlige pladser i Psykiatrien - Programoplæg / dispositionsforslag#21 - Udtalelse vedr. statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes brug af konsulenter#22 - Analyse af produktivitet i private virksomheder#23 - Overtagelse af trafikkøberansvaret for banetrafikken mellem Roskilde og Køge#24 - Garantistillelse for danske Interreg projektpartnere uden for Region Sjælland#25 - Orientering om aktuelt fra Vækstforum#26 - Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter#27 - Renovering af KereCentret på Bo og Naboskab Sydlolland - Tillægsbevilling (Lukket punkt)

Se eller gense Regionråds mødet 22. august 2017. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc.

Denne video er set i alt: 242
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 4
Den seneste måned: 35
Det seneste år: 242
There is no video in the channel yet. There is no video yet.