07-12-2017 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Meddelelser#3 - Orientering om status for sygehusenes økonomi og rekrutteringssituation#4 - Drifts- og udviklingsaftaler 2018 for sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet#5 - Orientering om afrapportering fra udvalgenes arbejde i 2016 og 2017 samt anbefalinger til det kommende Regionsråd#6 - Organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland#7-11 - Fælles orentering om punkterne#7 - Valgklage indgivet af Flemming Damgaard Larsen over valgopgørelsen for Fejø#8 - Valgklage indgivet af Conni Sønderskov Hansen over valgopgørelsen for Fejø#9 - Valgklage indgivet af Christina Brydegaard over valgopgørelsen for Fejø#10 - Valgklage indgivet af Linda Sommer på vegne af Lokallisten Lolland over opgørelsen af regionsvalget på Fejø og Femø#11 - Valgklage indgivet af Flemming Damgaard Larsen over valgopgørelsen på afstemningsstedet Tølløse i Holbæk Kommune#12 - Afrapportering om rekrutteringsindsatser i 2017#13 - ZBCs ansøgning om udbud af grundforløbsuddannelser indenfor fødevareområdet og de grønne uddannelser#14 - Drøftelse af ansøgning om hf udbud#15 - Orientering om satspuljeaftale for sundhedsområdet, 2018-21#16 - Udmøntning af regionens tværsektorielle pulje i 2018#17 - Anbefalinger til ny regional vækst- og udviklingsstrategi#18 - Justering af budget 2018#19 - Projekt Universitetshospital Køge, resultat af dialogmøder om totalentreprise TE01#20 - Rokadeplan på Slagelse Sygehus ved ibrugtagning af Fase 2-huset - anlægsbevilling#21 - Anlægsbevilling i forbindelse med nyt landspatientregister - LPR3#22 - Anlægsbevilling til etablering af nationalt sygehusmedicinregister#23 - Tillægsbevilling til anlægspulje vedr. mindre tiltag#24 - Indsatsplan for jordforureningsområdet 2018#25 - Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter#26 - Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktivteter (lukket punkt)#27 - GAPS - orientering om afslutning af byggeregnskab (Lukket punkt)#28 - Opkøb af ejendommen Kragemosevej 14, 4900 Nakskov (lukket punkt)#29 - Opkøb af ejendommen Kvislemarkvej 19, Sandved ( lukket punkt)#30 - Ansættelse af koncerndirektør (lukket punkt)

Se eller gense Regionråds mødet 7. December kl. 16.00. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc

Denne video er set i alt: 148
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 148
There is no video in the channel yet. There is no video yet.