08-01-2018 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Orientering om de foreløbige overvejelser om den politiske udvalgsstruktur 2018-2021#3 - Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt#4 - Politisk mødeplan 2018#5 - Forslag til introduktionsprogram for det nye regionsråd#6 - Valg af medlemmer til Forretningsudvalget#7 - Valg til Sundhedskoordinationsudvalget#8 - Valg til Praksisplanudvalget#9 - Valg til Regionstandlægenævnet#10 - Valg til Epidemikommission for Region Sjælland#11 - Udpegning af lægmedlemmer til Den Videnskabsetiske Komit?? for Region Sjælland#12 - Valg til Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp#13 - Valg til Samarbejdsudvalget for fysioterapi#14 - Valg til Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp#15 - Valg til Samarbejdsudvalget for fodterapi#16 - Valg til Samarbejdsudvalget for kiropraktik#17 - Valg til Samarbejdsudvalget for Almen Praksis#18 - Valg til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet#19 - Valg til Vækstforum for Region Sjælland#20 - Valg til bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee#21 - Udpegning til sammenlægningsstyregruppe for EU-kontor#22 - Valg til STRING Political Forum#23 - Valg til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia#24 - Indstilling til bestyrelsen for Lokaltog A/S#25 - Valg til bestyrelsen for CAT-fonden#26 - Valg til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR)#27 - Valg til bestyrelsen for Gate 21#28 - Valg til Fordelingsudvalg til Almene Gymnasier og HF#29 - Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole#30 - Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole#31 - Valg til bestyrelsen for Zealand Business College#32 - Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og HF#33 - Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium og HF#34 - Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium#35 - Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium#36 - Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm#37 - Udpegning af medlemmer til VUC Vestsjælland Syds Uddannelsesudvalg#38 - Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster#39 - Valg af medlem til Referencegruppen for Campus Køge#40 - Valg til bestyrelsen for Absalon Professionshøjskole#41 - Valg til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland#42 - Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet#43 - Valg til bestyrelsen for Marjatta#44 - Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet#45 - Valg til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet#46 - Valg til bestyrelsen for Glim Refugium#47 - Valg til skolebestyrelsen for Synscenter Refnæs#48 - Valg til Repræsentantskabet for TV2 Øst#49 - Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S#50 - Valg til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond#51 - Valg til Selchaus Legat for Holbæk Amt#52 - Valg til bestyrelsen for Naturparken Åmosen#53 - Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018/2019#54 - Meddelelser#55 - Eventuelt

Se eller gense Regionråds mødet 8. Januar kl. 16.00. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc

Denne video er set i alt: 186
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 32
There is no video in the channel yet. There is no video yet.